BIST 1115.82
DOLAR 7.5839
EURO 8.9977
GR ALTIN 477.466
Yazar :
Ali Sönmez

GEKAP BEYANI

04.04.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesi Genel Tebliğ (Sıra No:1) ile 2872 sayılı Çevre Kanuna Ekli 1 sayılı listede bulunan ürünlerden sadece plastik poşetler için ödenecek GEKAP beyanı ve tahsilatına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştı.

31.12.2019 tarihli Resmi Gazetede GEKAP’ a ilişkin yönetmelik açıklanmış, 05.02.2020 tarihli Resmi Gazetede ise Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesi Genel Tebliğ (Sıra No:1)’nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayınlanmıştır.

07.02.2020 tarihinde ise Geri Kazanım Katılım Payına ilişkin yönetmeliğin uygulanmasına yönelik açıklayıcı hususlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenerek Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar olarak yayımlanmıştır.

29.06.2020 ve 23.07.2020 tarihlerinde ise Geri Kazanım Katılım Payına ilişkin yönetmeliğin uygulanmasına yönelik açıklayıcı hususlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenerek Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar olarak yayımlanmıştır.

Söz konusu düzenlemeler ile ilgili olarak, Mükellefiyet, Beyanname Dönemleri, GEKAP Kapsamında Olan Ürünler, Düzeltme ve Mahsup İşlemleri, GEKAP Cezaları, …vb. birçok konu hakkında soru cevap şeklinde ayrıntılı bir biçimde yazımızda açıklanmış olup Konu İle İlgili Açıklayıcı Birçok Örnek mevcuttur.

2020 yılının ilk 6 ayına ilişkin GEKAP tutarları 31 Temmuz 2020 (resmi tatile denk gelmesi nedeniyle 04.08.2020) tarihine kadar beyan edilip ödenecektir.

1. GERİ KAZANIM KATILIM PAYI KAPSAMINDA OLAN EK-1 SAYILI ÜRÜNLER NELERDİR

Geri kazanım katılım payına tabi olan ürünler başlıklar halinde aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

Plastik Poşetler

Ambalajlar

Bitkisel Yağlar

Elektrikli ve Elektronik Eşyalar

İlaçlar

Lastikler

Pil ve Akümülatörler

Madeni Yağlar

2872 sayılı Çevre Kanunu Ek-1 Sayılı listeyi görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2872&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

2. GERİ KAZANIM KATILIM PAYI MÜKELLEFİYETİ KİMİN ÜZERİNDEDİR

Geri kazanım katılım payından kimin sorumlu olacağı;

Çevre Kanunun Ek-1 sayılı listesinde yer alan “Yurt içinde piyasaya arz edilen bu ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için PİYASAYA SÜREN/İTHALATÇILARDAN bu listede belirtilen tutarda geri kazanım payı tahsil edilir.”

Şeklinde belirtilmiştir.

3. PİYASAYA ARZ ETME, PİYASAYA SÜREN, İTHALATÇI KAVRAMLARI NEDİR

PİYASAYA ARZ ETME; Ek-1 sayılı listede yer alan ürünler üzerindeki tasarruf hakkının bir alıcıya veya onun adına hareket edenlere devredilmesi fiilini ifade etmektedir.

Satış ve ithal etme ifadesi de piyasaya arz etmek tanımı ile aynı ifadeyi taşımaktadır.

PİYASAYA SÜREN; Ek-1 sayılı listede yer alan ürünlerden herhangi birini tedarik veya kullanım amacıyla “Bedelli” veya “Bedelsiz” olarak ilk defa piyasada yer almasını faaliyetini gerçekleştiren kişilerdir.

Piyasaya Arz Eden İle Piyasaya Süren Tanım Olarak Aynı Kişilerdir.

ÖRNEK -1; İçme suyu faaliyeti yapan Doğal Su A.Ş.’ nin dolum faaliyeti soncunda kendi adı ve/veya ticari markasıyla piyasaya arz etmiş olduğu suyun ambalajları için PİYASAYA SÜREN olarak geri kazanım payından sorumludur.

İTHALATÇI; Ek-1 sayılı listede yer alan ürünlerden herhangi birini ithal ederek tedarik veya kullanım amacıyla “Bedelli” veya “Bedelsiz” olarak ilk defa piyasada yer almasını faaliyetini gerçekleştiren kişilerdir.

4. GEKAP BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ NE ZAMANDIR

2020 yılı GEKAP Beyanı ve Ödeme Zamanı

Beyan Dönemi

Beyan ve Ödeme Son Günü

Ocak – Şubat – Mart - Nisan – Mayıs – Haziran

31 Temmuz 2020 (04.08.2020)

Temmuz – Ağustos – Eylül - Ekim – Kasım - Aralık

31 Ocak 2021

Not; Ocak 2020 ve Şubat 2020 dönemleri için GEKAP beyannamesi vermiş olanlar 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dâhil etmeyeceklerdir. Ocak 2020 ve Şubat 2020 dönemi için verilen GEKAP Beyannamelerin ödemeleri 31.07.2020 (resmi tatil nedeni ile 04.08.2020) tarihine kadar yapılabilecektir.

2021 yılı GEKAP Beyanı ve Ödeme Zamanı

Beyan Dönemi

Beyan ve Ödeme Son Günü

Ocak – Şubat – Mart

30 Nisan 2021

Nisan – Mayıs – Haziran

31 Temmuz 2021

Temmuz – Ağustos – Eylül

31 Ekim 2021

Ekim – Kasım - Aralık

31 Ocak 2022

5. İŞLEM OLMASA DA GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ VERİLECEKMİDİR (BOŞ BEYANNAME)

GEKAP Yükümlülüğü Bulunanlar;

Mükellefin ilgili beyan dönemi içerisinde Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını diğer ürünlerin ise piyasa arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi GEKAP beyannamesini BOŞ olarak vermekle yükümlüdürler.

Beyanname üzerinde "Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır" seçeneğinin işaretlenerek beyannamenin verilmesi gerekmektedir.

6. GEKAP KAPSAMINDA OLMAYAN İŞLEMLER NELERDİR

Aşağıdaki listede belirtilen;

Tekrar kullanıma alınan ürünler, zati ihtiyaç kapsamındaki ürünler, imha edilerek tasfiye edilecek gümrüklü ürün ve eşyalar ile ihraç edilen ürünler,

Kamu kurum ve kuruluşlarının münhasıran asli görevlerinde kullanmak, piyasaya arz edilmemek ve ticari amaç güdülmemek kaydıyla ürettikleri veya bağlı kuruluşlarına ürettirdikleri Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünler,

Depozitolu Ürünler (depozito uygulaması kapsamında olan ambalajlar için GEKAP beyanı verilecektir, GEKAP ödemesi yapılmaz.)

Serbest dolaşıma giriş rejimi haricindeki diğer gümrük rejimleri (Dahilde İşleme Rejimi vb.) kapsamında yapılan ithalat işlemleri,

İçin GEKAP ödenmez


GÜNLÜK GAZETE MANŞETLERİ (20 EYLÜL 2020 )